Công bố Quyết định thành lập BCĐ và ra mắt mô hình An ninh cơ sở

Ngày 14/7, thành phố Hạ Long tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và ra mắt mô hình an ninh cơ sở, triển khai xây dựng mô hình điểm tại phường Bãi Cháy, Cao Thắng, Hồng Gai và các xã Đồng Lâm, Quảng La. Các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Thuận, PGĐ Công an tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt

Đại tá Nguyễn Hải Phong, Trưởng Công an thành phố  công bố các Quyết định thành lập BCĐ thành phố về xây dựng mô hình An ninh cơ sở và Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ

BCĐ thành phố Hạ Long về xây dựng mô hình an ninh cơ sở có nhiệm vụ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng xã, phường trật tự, kỷ cương, an toàn về an ninh-trật tự; góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ra mắt các thành viên BCĐ xây dựng mô hình An ninh cơ sở thành phố Hạ Long

Ra mắt BCĐ xây dựng mô hình An ninh cơ sở các xã, phường được chọn làm điểm

Thực hiện chỉ đạo của BCĐ xây dựng mô hình an ninh cơ sở tỉnh Quảng Ninh và kế hoạch xây dựng mô hình an ninh cơ sở trên địa bàn thành phố, thành phố Hạ long đã lựa chọn 5 xã, phường thực hiện xây dựng mô hình An ninh cơ sở làm điểm gồm: phường Bãi Cháy, xã Đồng Lâm (cấp tỉnh); phường Hồng Gai, phường Cao Thắng, xã Quảng La (cấp thành phố).

BCĐ xây dựng mô hình An ninh cơ sở 5 xã, phường ký cam kết thi đua

Sau khi công bố các Quyết định thành lập, ra mắt BCĐ xây dựng mô hình An ninh cơ sở thành phố, mô hình An ninh cơ sở 5 xã, phường được chọn làm điểm; BCĐ 5 xã, phường đã ký cam kết thi đua năm 2021.

Thượng tá Nguyễn Thuận, PGĐ Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thuận, PGĐ Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị lãnh đạo thành phố Hạ Long và cấp ủy, chính quyền 5 phường, xã cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt việc lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của cấp ủy Đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, cảm hóa người lầm lỗi, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.Tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình An ninh cơ sở đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, tạo điều kiện để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng Công an thành phố cần chủ động, tâm huyết hơn trong việc phối hợp chặt chẽ với các thành viên BCĐ, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Việc xây dựng mô hình an ninh cơ sở phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, địa phương phát động.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi lễ

Để mô hình An ninh cơ sở đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, xây dựng mô hình trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, phục vụ thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân của thành phố phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm trong hưởng ứng tham gia thực hiện mô hình An ninh cơ sở và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của thành phố; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế và mục tiêu chung của tỉnh “xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp hiện đại, là 1 trong những trung tâm phát triển toàn diện, năng động phía Bắc”.

Phương Loan – Ngọc Khánh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 45