Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Phạm Văn Luyến
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0983625166
- Email: phamvanluyen@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm văn Yên
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại:0904231555
- Email:phamvanyen@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Nga
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại:0936640070
- Email:nguyenthinga@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Văn Bích
- Chức vụ:Phó Chủ tịch HĐND xã
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại:0989361879
- Email: tranvanbich@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Ngô Xuân Mạnh
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân quản trị kinh doanh
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0984401856
- Email: ngoxuanmanh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Hoàng Ngọc Sơn
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn:Kỹ sư cầu đường, Thạc sỹ quản lý xây dựng
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0984.119.986
- Email: hoangngocson.hl@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 45