Đăng ký nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THÔNG BÁO

Đăng ký nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ công tác lập Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2024 trên địa bàn xã Thống Nhất

Các hộ gia đình/cá nhân đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Thống Nhất trước ngày 01/7/2014 thuộc các trường hợp: khai phá sử dụng đất để ở; lấn, chiếm, tự ý sử dụng đất để ở trước ngày 01/7/2014; nhận chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay trước ngày 01/01/2008; cấp bổ sung (tăng diện tích) quyền sử dụng đất) nay phù hợp với các loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... đăng ký nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về UBND xã Thống Nhất để được xem xét, đưa vào Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn xã (nếu đủ điều kiện). Cụ thể:

- Thời gian đăng ký đến hết ngày 23/02/2024. Chi tiết liên hệ:

+ Các Thôn: Làng, Đồng Cao, Lưỡng Kỳ và thôn Đình – Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn – Công chức địa chính xã – sđt: 0946.018.399

+ Các Thôn: Khe Khoai, Đá Trắng, Chân Đèo và thôn Chợ – Đ/c Nguyễn Duy Linh – Công chức địa chính xã – sđt: 0919.136.984

+ Các Thôn: Đất Đỏ, Đồng Vải, Xích Thổ và thôn Bốn – Đ/c Trần Cao Nguyên – Công chức địa chính xã – sđt: 0969.261.256

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 48