Đoàn thanh niên xã Thống Nhất tham gia Giải chạy tập thể

 Thực hiện Kế hoạch số 18-KHPH/ĐTNHL-ĐTNTQN ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Than Quảng Ninh về Giải chạy tập thể chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than (12/11/1936 - 12/11/2022)

Sáng ngày 06/11/2022 tại Sân cung quy hoạch - Hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Thống Nhất tham gia Giải chạy tập thể, chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than (12/11/1936 - 12/11/2022)

 

Giải chạy tập thể là hoạt động biểu dương sức mạnh đoàn kết, truyền thống cách mạng, là hoạt động lớn của các tầng lớp thanh niên trên địa bàn thành phố và thanh niên ngành than. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời thông qua đó phát triển phong trào thể dục thể thao rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 30