HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THỐNG NHẤT TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NĂM - KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2022

Ngày 29/7/2022, HĐND xã Thống nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ năm - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND xã khóa XX; và các đại biểu mời là Thường trực Đảng ủy; Trưởng Trạm Y tế; Trưởng Ban thanh tra nhân dân; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn; cán bộ, công chức xã và các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.

(Quang cảnh Kỳ họp thứ 5)

Tại kỳ họp, các đại biểu hội đồng nhân dân được nghe và thảo luận các báo cáo: (1) Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; (2) Hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2022; (3) Kết quả UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022; (4) Công tác thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; (5) Báo cáo phân bổ nguồn dự phòng ngân sách năm 2022 để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trang thiết bị cho Trạm Y tế lưu động; phụ cấp tổ Covid-19 cộng đồng....đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn, tồn tại liên quan đến các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, nông thôn mới, đất đai, môi trường, lao động việc làm, an ninh trật tự...trên địa bàn xã. 


(Tổ thảo luận của các đại biểu HĐND thôn Đá Trắng, Lưỡng Kỳ, Khe Khoai, Đồng Cao, Đồng Vải)

(Đồng chí Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp)

Trên cơ sở thảo luận, các đại biểu HĐND xã đã nhất trí thông qua 04 Nghị quyết quan trọng gồm (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. (2) Nghị quyết về phân bổ nguồn dự phòng ngân sách năm 2022 để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trang thiết bị cho Trạm Y tế lưu động; phụ cấp tổ Covid-19 cộng đồng. (3) Nghị quyết về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2021. (4) Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch giám sát của HĐND xã năm 2023.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 52