Hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2024 - 2026

Xã Thống Nhất: 12/12 thôn tổ chức thành công Hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn nhiệm kỳ 2024 - 2026

Thực hiện Công văn số 2023-CV/ĐU ngày 19/12/2023 của Đảng ủy xã Thống Nhất và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thống Nhất về tổ chức Hội nghị Ban Công tác mặt trận các thôn nhiệm kỳ 2024 - 2026. Trong ngày 07/01/2024, Ban Công tác Mặt trận của 12/12 thôn trên địa bàn xã Thống Nhất đã tổ chức thành công Hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn, nhiệm kỳ 2024 - 2026.

Dự hội nghị tại các thôn có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ - HĐND – UBND; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn thôn; các đồng chí trong Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam xã; các đồng chí Bí thư - Chi bộ; Trưởng thôn; Trưởng các Chi hội, đoàn thể ở thôn cùng đông đảo cử tri là đại diện các hộ gia đình trong thôn.

Tại hội nghị, các ông, bà Trưởng Ban công tác Mặt trận đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, nhiệm kỳ 2021- 2024, dự kiến Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2026; đồng thời quán triệt văn bản của Đảng ủy xã về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ VN xã Thống Nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2024 và Chương trình hành động của Ban Công tác Mặt trận thôn, nhiệm kỳ 2024 - 2026 ...

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử Ban công tác Mặt trận, Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận, và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029.  Kết quả: 12/12 Ban công tác Mặt trận của xã Thống Nhất đã tổ chức Hội nghị đảm bảo chương trình, nội dung, tiến độ thời gian theo kế hoạch; tỷ lệ đồng thuận cao.

Một số Hình ảnh tại Hội nghị Ban công tác Mặt trận các thôn

Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với Trưởng thôn và trưởng các chi đoàn thể ở thôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn hoá; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội điển hình như: Phong trào “xây dựng nông thôn mới”; duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động “Toàn xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”....gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng người cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tốt nội dung “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”… Ban Công tác Mặt trận thôn đã góp phần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập hợp quần chúng vào các tổ chức xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã...

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20