Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết (Ngày 23/9/2022)

Chiều ngày 23/9/2022, tại Hội trường tầng 3, trụ sở xã Thống Nhất; Đảng ủy xã Thống Nhất tiếp tục tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về “lãnh đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Tham dự Hội nghị có hơn 100 Đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã là Đảng viên các Chi bộ Trường học, Trạm Y tế.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự được nghe các đồngchí: Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Phạm Văn Yên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trực tiếp truyền đạt, trao đổi các nội dung, điểm mới và các quy định của Nghị quyết, Kết luận, Quy định, Chỉ thị.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/6/2022; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, Kết luận, Quy định, Chỉ thị. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị nhằm đưa Nghị quyết và các Quy định của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng đã đề ra./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31 Tổng lượt truy cập 123683