HỘI NGHỊ SINH HOẠT TOÀN ĐẢNG BỘ ĐƠT 2 NĂM 2023

Ngày 09/01/2023, Đảng bộ xã Thống Nhất đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ đợt 2 năm 2023 và đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền xã với đảng viên. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức Chính trị xã hội, cùng các đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đảng bộ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Thành phố, xã. Đảng bộ xã Thống Nhất luôn Bám sát các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo quyết liệt hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản và xây dựng; các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, văn hóa thể thao được đặc biệt quan tâm; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Tại hội nghị đã có 06 ý kiến phát biểu tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hôi; công tác vệ sinh môi trường; an sinh xã hội; đánh giá, kiểm điểm chất lượng Đảng viên cuối năm…

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền xã, đồng chí Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã đã giải trình các vấn đề mà các đảng viên quan tâm, đồng thời kết luận Hội nghị: Trong thời gian tới các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Thành uỷ, xã triển khai tại hội nghị và tiếp tục triển khai thực hiện tại chi bộ, các tổ chức đoàn thể; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20