HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẤT

Nhằm đảm bảo các quyền lợi của người khuyết tật cũng như thực hiện tốt các chính sách liên quan đến người khuyết tật trên địa bàn xã. Chiều ngày 01/8/2023, tại phong họp trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thống Nhất, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã tiến hành họp thẩm định, xét duyệt hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã. Đồng chí Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã đã xem xét, xác định cho 04 hồ sơ đề nghị xét duyệt, trong đó có 01 hồ sơ nâng mức khuyết tật, 03 hồ sơ khuyết tật dạng khác. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người khuyết tật và thực tế tình trạng bệnh tật của từng đối tượng. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đánh giá khách quan, công bằng, đúng đối tượng. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã đã tiến hành họp xét duyệt, kết quả có 02 hồ sơ đủ điều kiện để đề nghị cho hưởng chế độ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã chỉ đạo Công chức Văn hóa Xã hội, phụ trách Lao động -Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đủ điều kiện đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ra Quyết định hưởng trợ cấp và chi trả cho các đối tượng đúng theo quy định hiện hành./.

Nhằm đảm bảo các quyền lợi của người khuyết tật cũng như thực hiện tốt các chính sách liên quan đến người khuyết tật trên địa bàn xã. Chiều ngày 01/8/2023, tại phong họp trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thống Nhất, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã tiến hành họp thẩm định, xét duyệt hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã. Đồng chí Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã đã xem xét, xác định cho 04 hồ sơ đề nghị xét duyệt, trong đó có 01 hồ sơ nâng mức khuyết tật, 03 hồ sơ khuyết tật dạng khác. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người khuyết tật và thực tế tình trạng bệnh tật của từng đối tượng. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đánh giá khách quan, công bằng, đúng đối tượng. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã đã tiến hành họp xét duyệt, kết quả có 02 hồ sơ đủ điều kiện để đề nghị cho hưởng chế độ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã chỉ đạo Công chức Văn hóa Xã hội, phụ trách Lao động -Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đủ điều kiện đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ra Quyết định hưởng trợ cấp và chi trả cho các đối tượng đúng theo quy định hiện hành./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 34