Kỳ họp thứ bảy - Hội đồng nhân dân xã khóa XX

Ngày 07/10/2022, tại Hội trường tầng 3, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thống Nhất. HĐND xã Thống nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ bảy - kỳ họp chuyên đề năm 2022.

Tại kỳ họp, các đại biểu hội đồng nhân dân được nghe và thảo luận các tờ trình của UBND xã gồm: (1) Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Thống Nhất (2) Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thống Nhất, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở thảo luận, các đại biểu HĐND xã đã nhất trí thông qua 02 Nghị quyết quan trọng gồm (1) Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Thống Nhất. (2) Nghị quyết phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thống Nhất, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 40