Kỳ họp thứ chín (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)

Ngày 27/12/2022, tại Hội trường tầng 3, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thống Nhất. HĐND xã Thống nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ chín - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Tại kỳ họp, các đại biểu hội đồng nhân dân được nghe và thảo luận các tờ trình của UBND xã, báo cáo của HĐND xã và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã.

Trên cơ sở thảo luận, các đại biểu HĐND xã đã nhất trí thông qua 03 Nghị quyết quan trọng gồm (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. (2) Nghị quyết thông qua phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; (3) Nghị quyết thông qua phân bổ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn kế hoạch năm 2023.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 82