LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TẠI THÔN ĐÌNH

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư kết hợp kinh doanh phi nông nghiệp cho các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất GPMB các dự án trên địa bàn xã Thống Nhất (Điểm 1, Điểm 2) tại thôn Đình, xã Thống Nhất.

Thực hiện Công văn số 2111/QLDA ngày 27/12/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư kết hợp kinh doanh phi nông nghiệp cho các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất GPMB các dự án trên địa bàn xã Thống Nhất (Điểm 1, Điểm 2) tại thôn Đình, xã Thống Nhất. Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, UBND xã Thống Nhất phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư kết hợp kinh doanh phi nông nghiệp cho các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất GPMB các dự án trên địa bàn xã Thống Nhất (Điểm 1, Điểm 2) tại thôn Đình, xã Thống Nhất.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lấy ý kiến, Ông Hoàng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất nhấn mạnh: “Trong Luật Xây dựng (2003, 2013, sửa đổi 2016, 2018, 2019, 2020); Luật Quy hoạch đô thị (2009); Luật Quy hoạch (2017); Luật Đất đai (2003, 2013)... đều có các quy định về vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quy hoạch; Để quy hoạch mang tính khả thi, có tính thực tiễn cao, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là vấn đề tiên quyết. Một bản quy hoạch có sự ủng hộ của người dân cũng giúp cho quy hoạch đạt hiệu quả cao khi triển khai, Lãnh đạo UBND xã đề nghị Nhân dân và các đại biểu dự Hội nghị lắng nghe chi tiết các nội dung đơn vị tư vấn trình bày để tham gia ý kiến dân chủ, khách quan.

Kết thúc Hội nghị, Các thành phần dự Hội nghị cùng nhất trí chủ trương Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư kết hợp kinh doanh phi nông nghiệp cho các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất GPMB các dự án trên địa bàn xã Thống Nhất (Điểm 1, Điểm 2) tại thôn Đình, xã Thống Nhất. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị để hoàn thiện Đồ án, tham mưu UBND Thành phố phê duyệt, đảm bảo phù hợp đối với hạng mục kết nối giao thông với các hạng mục hạ tầng hiện có như: hệ thống cấp nước, cấp điện, đường dây thông tin, hệ thống thoát nước. Hạn chế các tác động đến môi trường và sinh hoạt của người dân; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ gia đình/cá nhân đã được giao đất thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư kết hợp kinh doanh phi nông nghiệp cho các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất GPMB các dự án trên địa bàn xã Thống Nhất (Điểm 1, Điểm 2) tại thôn Đình, xã Thống Nhất.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20