Sinh hoạt chuyên đề gắn với Quy định 144-QĐ/TW

Chiều ngày 13/6, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao, Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề; tổ chức sinh hoạt toàn Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2024; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với đảng viên. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy; các đồng chí TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; Trưởng các đoàn thể Chí trị - xã hội; CBCC xã; toàn thể đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ xã.

Tại Hội nghị  các đồng chí đã được nghe (1) Đồng chí Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước, Tỉnh, Thành phố và địa phương; báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; phổ biến, quán triệt tuyên truyền Quy định 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới. (2) Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phổ biến, quán triệt tuyên truyền Kết luận 70 -KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Quy định 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong nội dung đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với đảng viên đã có 05 ý kiến tham gia phát biểu tập trung vào các nội dung về phát triển kinh tế - xã hôi; công tác an sinh, xã hội; công tác an ninh, quốc phòng; công tác PCCC; công tác GPMB; công tác phát triển Đảng… trên địa bàn xã, các ý kiến đã được đồng chí Pham Văn Luyến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã đại diện cho cấp uỷ chính quyền xã trao đổi, trả lời tại Hội nghị và được các đảng viên nhất trí, đồng tình cao.

Tại Hội nghị các đồng chí dự họp đã nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ 6 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 cũng như các nội dung thực hiện trong chương trình. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, định hướng các nội dung cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Công tác phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng; công tác vệ sinh môi trường; công tác phát triển Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đới sống nhân dân…, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi  các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đảng bộ đã đề ra./

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 111