Thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã

Thanh toán không dùng tiền mặt nghĩa là người dân không cần trao đổi tiền mặt trực tiếp như phương thức truyền thống. Người dân có thể sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số như: Ví điện tử, Mobile Banking, Internet Banking, mã QR... hoặc thanh toán gián tiếp thông qua các tổ chức tín dụng.

Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công tuy đã có bước phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên phạm vị hưởng ứng rộng rãi nhất mới chỉ tập trung với đối tượng là người dân, doanh nghiệp ở khu vực thành thị; thực tế người dân tại các địa bàn nông thôn, công nhân là người dân tộc thiểu số đang làm việc trong các khu công nghiệp,... còn gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận và sử dụng hình thức này. Nguyên nhân là do thói quen sử dụng tiền mặt của người dân còn phổ biến, việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận người dân còn khó khăn. Trước đây, khi chưa triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã phải mất rất nhiều thời gian và công sức để chờ đợi thực hiện nghĩa vụ thanh toán phí, lệ phí khi giải quyết thủ tục hành chính. Việc này dẫn đến lãng phí không nhỏ chi phí, thời gian, nguồn lực thực hiện, mà lại không chuẩn hóa, thống nhất được thông tin, dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối, tích hợp phục vụ cho việc chia sẻ để thực hiện dịch vụ công.

Năm 2023, UBND xã Thống Nhất đã phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - phòng giao dịch Thống Nhất triển khai thanh toán qua hình thức quýet mã VietQR tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, đồng thời cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt. Hình thức thanh toán này đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn xã, góp phần gia tăng số lượng người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh và có tài khoản thanh toán điện tử.

Trong tháng 3/2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã thu được 30% số tiền phí qua hình thức quyét mã QR trên tổng số phí, lệ phí thu được. Đồng thời nhận được sự đánh giá hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

Thanh toán các phí giao dịch thủ tục hành chính không dùng tiền mặt là một dịch vụ tài chính số đang được đẩy mạnh triển khai trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây được coi là khâu rất quan trọng trong cải cách hành chính, là xu thế tất yếu nhằm xây dựng hệ thống quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch. Đối với xã Thống Nhất, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch hành chính không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững mà còn giúp cải thiện các chỉ số cải cách hành chính của xã, nâng cao trình độ dân trí của Nhân dân trên địa bàn.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19