Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển

Sau khi Kết thúc đợt I cuộc thi tìm hiểu Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”, thành phố Hạ Long có 21.171 lượt người tham dự thi, đứng thứ nhất toàn tỉnh, thời gian thi diễn ra của đợt II được tổ chức từ ngày 31 tháng 7 đến 31 tháng 8 năm 2023