Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi cùng Nhân dân cả nước hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), Ngày 13/11/2022, khắp các thôn trên địa bàn xã đã hân hoan tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là ngày hội, ngày vui mà còn là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng dân cư trong thôn, ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng thôn

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân xã Thống Nhất đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết, một lòng xây dựng địa phương có kinh tế tăng trưởng ổn định, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển. Các chi hội đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, chấp hành tốt quy ước hương ước của thôn. Từ đó làm thay đổi nếp nghĩ và việc làm, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các chính sách của Đảng và Nhà Nước đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân: như  chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người nghèo, cận nghèo hộ đặc biệt khó khăn, phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định, phát triển và thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong thôn dân cư.

 

Tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn dân cư là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy tính dân chủ, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường ngay từ cơ sở; tạo động lực để cán bộ và Nhân dân trong toàn xã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 48