Xã Thống Nhất hướng tới chuyển đổi số toàn diện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại xã Thống Nhất được thành lập từ năm 2016 với 05 cán bộ, công chức, mỗi năm tiếp nhận, giải quyết trên 7.000 hồ sơ cho công dân và tổ chức. Xã Thống Nhất xác định hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đồng bộ là tiền đề vững chắc để tạo bước đột phá trong quản lý và hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

(Hình ảnh: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại xã Thống Nhất)

Năm 2019, xã Thống Nhất đã được các cấp có thẩm quyền đầu tư trên 700 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất và các thiết bị cần thiết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại. Bộ phận được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin hiện đại như: Máy tính, máy in, máy photocopy có chức năng scan, màn hình tivi phục vụ việc tra cứu thông tin và hiển thị kết quả giải quyết TTHC, máy bấm số thứ tự và màn hình hiển thị, bàn ghế và tủ đựng hồ sơ đầy đủ phục vụ cho công việc được nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả.

(Hệ thống Kiots lấy số thứ tự và tra cứu của công dân đến giao dịch tại Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã)

Xã Thống Nhất đã thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời công khai thành phần, số lượng hồ sơ, thủ tục trên trang Dịch vụ công Quảng Ninh là 148 thủ tục hành chính ở 12 lĩnh vực, trong đó, giải quyết trực tiếp tại xã là 119 thủ tục, liên thông cấp thành phố là 10 thủ tục, liên thông cấp tỉnh là 19 thủ tục. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã được bố trí đảm bảo số lượng với 05 cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Đây được xem là một bước quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống “một cửa”, “một cửa liên thông”. 

(Hình ảnh: Hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai)

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Thống Nhất và Công an xã Thông Nhất đã chủ động, phối hợp trong việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, cung cấp thông tin dữ liệu dân cư để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân; đồng thời hướng dẫn người dân các bước nộp hồ sơ trực tuyến trên trang trang dịch vụ công Quôc gia và Tỉnh Quảng Ninh.

(Hình ảnh: Công an xã giải quyết thủ tục cấp mã định danh cá nhân và xác nhận thông tin cư trú)

Là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 và Đề án 06 của Chính phủ, xã Thống Nhất đang dần tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước một cách chặt chẽ, nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 85