Xã Thống Nhất tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm tạo không khí sôi nổi với chủ đề: "Vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", sáng ngày 05/8/2022, tại Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ban Chỉ đạo 138 xã Thống Nhất tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Luyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: “Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hạ Long; Đảng ủy, UBND xã Thống Nhất, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thống Nhất đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay nguy cơ về an ninh, trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là nguy cơ về dịch bệnh, các thế lực thù địch chống phá, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn phức tạp hơn... Chính vì vậy, toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong đấu tranh, tố giác tội phạm...”

Đồng thời, tại Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng 06 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào này phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20 Tổng lượt truy cập 96918